18-10-23

Strona główna
Obsady sędziowskie
Sędziowie WZKol.
Pliki do pobrania
Przepisy Sportowe
Regulaminy

 


 

Kalendarz WZKol  PZKol.  WZKol.  Regionalne Związki Kolarskie na KSPZKol.  

18.10.2023 r.

 

 Wielkopolski Związek Kolarski organizuje w dniach 26-29.10.2023 r. w Mielnie szkolenie Trenerów, Sędziów, Organizatorów imprez oraz Działaczy z terenu Wielkopolski.

 Odpłatność 300 zł od uczestnika. Chętni proszeni są o zgłoszenia pod nr tel. 502 368 573.
 

 

22.08.2023 r.

 

 Odwołane zawody:

  26.08.20023r.  Kryterium kolarskie - Dobrzyca

  2-3.09.2023r.  Puchar Polski - Koźminek

 

 

25.04.2023 r.

 

 Stawki sędziowskie - obowiązują do 30.04.2024 r.

 

Zawody

Sędzia główny

K-2, K-3, Meta, Chrono, Moto

Pozostali

Kalendarz UCI

wg. przepisów UCI

R-0

R – 1

Kalendarz PZKol

R – 0

R – 1

R – 2

Kalendarz RZKol

R – 1

R – 2

R – 2

 

Średnia krajowa wynosiła 7178,30 zł.

 

 Wyścigi jednodniowe:


Kwota Brutto K. uzysk. 20% Kwota do opodatk. Podatek 12% Do wypłaty
R0 540,00 zł 108,00 zł 432,00 zł 52,00 zł 488,00 zł
R1 360,00 zł 72,00zł 288,00 zł 35,00 zł 325,00 zł
R2 270,00 zł 54,00 zł 216,00 zł 26,00 zł 244,00 zł

 

 

 Wyścigi dwudniowe:


Kwota Brutto K. uzysk. 20% Kwota do opodatk. Podatek 12% Do wypłaty
R0 1080,00 zł 216,00 zł 864,00 zł 104,00 zł 976,00 zł
R1 720,00 zł 144,00 zł 576,00 zł 69,00 zł 651,00 zł
R2 540,00 zł 108,00 zł 432,00 zł 52,00 zł 488,00 zł

 

 

 Wyścigi trzydniowe:


Kwota Brutto K. uzysk. 20% Kwota do opodatk. Podatek 12% Do wypłaty
R0 1620,00 zł 324,00 zł 1296,00 zł 156,00 zł 1464,00 zł
R1 1080,00 zł 216,00 zł 864,00 zł 104,00 zł 976,00 zł
R2 810,00 zł 162,00 zł 648,00 zł 78,00 zł 732,00 zł

 

 Stawki WZKol. na zawodach kolarskich z cyklu "Szukamy Następców Olimpijczyków".


Kwota Brutto K. uzysk. 20% Kwota do opodatk. Podatek 12% Do wypłaty
Sędzia gł. 270,00 zł 54,40 zł 216,O0 zł 26,00 zł 244,00 zł
Sędzia 216,00 43,20 zł 172,80 zł 21,00 zł 195,00 zł

 

 Pozostałe koszty sędziów (przejazdy, wyżywienie, noclegi) wg przepisów delegacji służbowych.

 Zasady delegacji sędziów na zawody

 Zmiany w 2023 roku dotyczące delegacji:

 Dieta - Dziennik Ustaw z dnia 14 listopada 2022 poz. 2302.

 Koszty dojazdu - Dziennik Ustaw z dnia 2 stycznia 2023, poz. 5.

 

 

8.04.2023 r.


Wesołych, pełnych nadziei
i wiary świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych wśród srebrnych bazi
i kochającej rodziny, przy wspólnym stole.
życzy KS WZKol.


15.03.2023 r.

 Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego w Uchwale nr 12/03/2023 zmienił Przepisy Sportowe w zakresie części II dotyczącej wyścigów szosowych.

 Treść uchwały:

 Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego postanowił dokonać zmiany Przepisów Sportowych Polskiego Związku Kolarskiego w zakresie jego Części II. Wyścigi Szosowe (zwanej dalej „Przepisami”), co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany Przepisów w ten sposób, że nadać nową następującą treść 2.2.023 w części polskiej:

„(PL) Juniorów młodszych i juniorki młodsze obowiązuje przełożenie 50 x 14 lub równorzędne 7,63 m.

Żaków, żakinie, młodzików, młodziczki oraz zawodników startujących w zawodach szkółek kolarskich obowiązuje przełożenie 46 x 15 lub równorzędne 6,55 m; Dodatkowo w wyścigach na czas w kategoriach chłopców i dziewcząt Junior młodszy, Młodzik i Żak obowiązują:

a) standardowy rower szosowy jak do startu wspólnego;

b) kierownica „baranek” bez żadnych dodatkowych elementów;

c) koła minimum 16 szprych.

W wyścigach kat. żak, żakini, młodzik, młodziczka oraz w zawodach szkółek dopuszcza się używanie wyłącznie kół szprychowych z obręczą o maksymalnej wysokości 42 mm.

W wyścigach kat. junior młodszy, juniorka młodsza dopuszcza się używanie wyłącznie kół szprychowych z obręczą o maksymalnej wysokości 90 mm.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  KS PZKol. obiecało, że jednolity tekst Przepisów Sportowych części I i II opublikowany zostanie w marcu br.

 

13.01.2023 r.

  Aktualne PRZEPISY SPORTOWE PZKol.

  Kalendarz WZKol - aktualny

 

  LICENCJE NA ROK 2023.

  Sędziowie z klasą Narodową i wyższymi składają wnioski zgodnie z postawieniami PZKol-u.

  Sędziowie z klasą: Okręgową i Sędziego pobierają wnioski: link do pobrania pliku i przesyłają na adres WZKol.

  Wniosek jest w formie formularza i sędziowie z klasą "O" , "S" i "K" muszą go wypełnić i przesłać, lub wydrukować, wypełnić i przesłać.

  Do wniosku należy dołączyć zdjęcie i dowód wpłaty na konto  WZKol-u.

  Opłata za licencje w 2023 r. wynosi: 150 zł. dla sędziów: MUCI, NUCI, N

 Opłata za licencje w 2023 r. wynosi: 100 zł. dla sędziów klasy Okręgowej, Sędziego.

  Wnioski na licencje, dowód wpłaty i zdjęcie należy przesłać listem do WZKol-u, lub elektronicznie na adres e-mail: wzkol1@wp.pl.

  Konto: BGŻ S.A. O Kalisz nr 24 2030 0045 1110 0000 0151 2970

 Link do pobrania wniosku na licencję 2023

 Link do aktualnych opłat na rok 2023

 

 Stawki sędziowskie - obowiązują do 30.04.2023 r.

 

Zawody

Sędzia główny

K-2, K-3, Meta, Chrono, Moto

Pozostali

Kalendarz UCI

wg. przepisów UCI

R-0

R – 1

Kalendarz PZKol

R – 0

R – 1

R – 2

Kalendarz RZKol

R – 1

R – 2

R – 2

 

Średnia krajowa wynosiła 6338,46 zł.

 

 Wyścigi jednodniowe:


Kwota Brutto K. uzysk. 20% Kwota do opodatk. Podatek 12% Do wypłaty
R0 475,00 zł 95,00 zł 380,00 zł 46,00 zł 429,00 zł
R1 316,00 zł 63,20 zł 252,80 zł 30,00 zł 286,00 zł
R2 237,00 zł 47,40 zł 189,60 zł 23,00 zł 214,00 zł

 

 

 Wyścigi dwudniowe:


Kwota Brutto K. uzysk. 20% Kwota do opodatk. Podatek 12% Do wypłaty
R0 950,00 zł 190,00 zł 760,00 zł 91,00 zł 859,00 zł
R1 632,00 zł 126,40 zł 505,60 zł 61,00 zł 571,00 zł
R2 474,00 zł 94,80 zł 379,20 zł 46,00 zł 428,00 zł

 

 

 Wyścigi trzydniowe:


Kwota Brutto K. uzysk. 20% Kwota do opodatk. Podatek 12% Do wypłaty
R0 1425,00 zł 285,00 zł 1140,00 zł 137,00 zł 1288,00 zł
R1 948,00 zł 189,60 zł 758,40 zł 91,00 zł 857,00 zł
R2 711,00 zł 142,20 zł 568,80 zł 68,00 zł 643,00 zł

 

 Stawki WZKol. na zawodach kolarskich z cyklu "Szukamy Następców Olimpijczyków".


Kwota Brutto K. uzysk. 20% Kwota do opodatk. Podatek 12% Do wypłaty
Sędzia gł. 237,00 zł 47,40 zł 189,60 zł 23,00 zł 214,00 zł
Sędzia 190,00 zł -- zł 190,00 zł 23,00 zł 167,00 zł

 

 Pozostałe koszty sędziów (przejazdy, wyżywienie, noclegi) wg przepisów delegacji służbowych.

 Zasady delegacji sędziów na zawody

 Zmiany w 2023 roku dotyczące delegacji:

 Dieta - Dziennik Ustaw z dnia 14 listopada 2022 poz. 2302.

 Koszty dojazdu - Dziennik Ustaw z dnia 2 stycznia 2023, poz. 5.

 

 Uchwała PZKol nr 11/12/2022 z dnia 16.12.2022 r. w przedmiocie zmiany Przepisów Sportowych PZKol - Część I

 Uchwała

 1.2.090 zostaje zmieniony (...) w postaci wytycznych dla sędziów weryfikujących zawodników, gdzie zostają dopisane (PL) zalecenia dla sędziów weryfikujących zawodników:

 " (PL) Podczas przyjmowania do wyścigu, sędziowie zobowiązani są tylko do
weryfikacji posiadania przez zawodnika właściwej licencji kolarskiej zgodnie z
częścią I przepisów PZKol. Weryfikacja posiadania przez zawodnika
zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu nie jest wymagana.
Za posiadanie ważnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania
sportu odpowiedzialny jest zawodnik, a w przypadku zawodników niepełnoletnich
ich opiekunowie prawni, oraz trener klubowy.”
 

 

Strona główna | Obsady sędziowskie | Sędziowie WZKol. | Pliki do pobrania | Przepisy Sportowe | Regulaminy

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 18-10-23