Kolegium Sędziów WZKol

          PZKol.

          WZKol.

          Regionalne Związki Kolarskie na KSPZKol.

 

25-05-22

Strona główna
Obsady sędziowskie
Sędziowie WZKol.
Pliki do pobrania
Przepisy Sportowe
Regulaminy
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 

21.12.2015 r.

 LICENCJE NA ROK 2016.

 Sędziowie z klasą Narodową i wyższymi składają wnioski zgodnie z postawieniami PZKol-u.

 Sędziowie z klasą: Okręgową i Sędziego pobierają wnioski: link do pobrania pliku i przesyłają na adres WZKol.

 Wniosek jest w formie formularza i sędziowie z klasą "O" i "S" muszą go wypełnić i przesłać, lub wydrukować, wypełnić i przesłać.

 Do wniosku należy dołączyć zdjęcie i dowód wpłaty na konto  WZKol-u.

 Opłata za licencje w 2016 r. wynosi: 60 zł.

 Wnioski na licencje, dowód wpłaty i zdjęcie należy przesłać listem do WZKol-u, lub elektronicznie na adres e-mail: wzkol1@wp.pl.

 Konto: 65 1240 1314 1111 0000 1823 0949

 

19.12.2015r.

Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2016
życzy
kolegium sędziów WZKol.
 

27.11.2015r.

 W celu promowania kolarstwa w Wielkopolsce, na facebook-u została utworzona strona pt. Wielkopolski Związek Kolarski. Na stronie tej do publicznej wiadomości przekazywane są m. in.   informacje dotyczące planowanych imprez kolarskich, fotoreportaże i wyniki z zawodów.
 W związku z powyższym zwracam się do koleżanek i kolegów o przesyłanie na mój adres e-mail fotografii z sędziowanych przez Was zawodów, a w ramach możliwości również wyniki, lub odnośnik internetowy do wyników.

 Jednocześnie zachęcam do polubienia tej strony na facebook-u. Link do strony

  Melchior Przybyłek

 

10.10.2015r.

 W dniach 14-15 listopada 2015 r. odbędzie się coroczne Zebranie Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Licheniu.

 Oficjalne zebranie zaczniemy obiadem w sobotę i zakończymy obiadem w niedzielę.
 Jeżeli będą chętne osoby na przyjazd dzień wcześniej (piątek), to jest możliwość zarezerwowania pokoi i wyżywienia.
 Istnieje możliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą, która zapłaci 100% opłaty za nocleg i wyżywienie.
 Kandydaci na sędziego również ponoszą opłaty w wysokości 100%.

 Koszt uczestnictwa będzie zbliżony do kosztów w latach ubiegłych, jego wysokość zostanie podana po zapisie chętnych.
 Miejsce - "Dom Noclegowy 7 dni Grzeszczak” w Licheniu Starym, ul. Wesoła 7.

 Zapisy proszę przysyłać na adres dobrob@o2.pl.

 

22.09.2015r.

 Mimo rzadkiej aktualizacji strony głównej na bieżąco aktualizowane są obsady sędziów na zawodach oraz dodawane są zatwierdzone regulaminy wyścigów.

 

4.06.2015r.

 Komunikat Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego:

Eliminujemy z imprez osoby pod wpływem alkoholu 03.06.2015 --- 21:00:06

 Zwracamy uwagę wszystkim sędziom przeprowadzającym wyścigi, że mają oni bezwzględny obowiązek nie tolerowania osób pod wpływem alkoholu, jako zagrażających bezpieczeństwu imprezy i psującym wizerunek polskiego kolarstwa. Osoby takie, bez względu na funkcję w wyścigu, winny zostać decyzją Komisji Sędziowskiej wyeliminowane z imprezy. W razie wątpliwości lub odmowy należy wezwać policję, a gdy podejrzana osoba nie podda się próbie, winna zostać usunięta jako zagrażająca bezpieczeństwu imprezy masowej.

 

21.05.2015r.

 Uwaga: proszę na bieżąco sprawdzać obsady na zawody.

22.04.2015r.

 Zaktualizowano Przepisy Sportowe.

20.04.2015r.

 Nowe stawki sędziowskie.

 

Zawody

Sędzia główny

K-2, K-3, Moto

Pozostali

Kalendarz UCI

wg. przepisów UCI

R-0

R – 1

Kalendarz PZKol

R – 0

R – 1

R – 2

Kalendarz RZKol

R – 1

R – 2

R – 2

Jeśli organizator zawodów nie zapewni foto–finiszu i pomiaru czasu wówczas sędziemu mety i chronometrażyście przysługują stawki jak dla grupy K-2, K-3, Moto.

 

Wyścigi jednodniowe:

 

Kwota Brutto

K. uzysk.
 20%

Kwota do
 opodatk.

Podatek 18%

Do wyplaty

R0

      304,00 zł

   60,80 zł

    243,20 zł

      44,00 zł

    260,00 zł

R1

      202,60 zł

  40,52 zł

    162,08 zł

      29,00 zł

    173,60 zł

R2

      152,00 zł

        -   zł

    152,00 zł

      27,00 zł

    125,00 zł

 Wyścigi dwudniowe:

  Kwota Brutto K. uzysk.
 20%
Kwota do
 opodatk.
Podatek 18% Do wyplaty
R0       608,00 zł  121,60 zł     486,40 zł       88,00 zł     520,00 zł
R1       405,20 zł    81,04 zł    324,16 zł       58,00 zł     347,20 zł
R2       304,00 zł    60,80 zł     243,20 zł       44,00 zł     260,00 zł

 Wyścigi trzydniowe:

  Kwota Brutto K. uzysk.
 20%
Kwota do
 opodatk.
Podatek 18% Do wyplaty
R0       912,00 zł  182,40 zł     729,60 zł     131,00 zł     781,00 zł
R1       607,80 zł  121,56 zł     486,24 zł       88,00 zł     519,80 zł
R2       456,00 zł    91,20 zł     364,80 zł       66,00 zł     390,00 zł

 

 

8.04.2015r.

 Nie wszyscy sędziowie przysłali numery swoich licencji. Każdy sędzia kolarski ma obowiązek posiadać ważną licencję sędziowską, zgodnie z par. 1.1.008 - Licencja jest ważna przez 1 rok: od 1 stycznia do 31 grudnia.

 

3.04.2015r.

2.04.2015r.

 Na stronie obsad uaktualniono bieżące obsady z uwzględnieniem Kalendarza Masters.
 Obsady Komisarzy są propozycją, trzeba zweryfikować na stronie kspzkol.pl.

 

30.03.2015r.

 Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego z wielkim żalem żegna trenera Józefa Jankowskiego.
 Był zawodnikiem i trenerem klubów: Społem Łódź, Górnik Konin oraz Romet Bydgoszcz.
 Wychował wielu zawodników KTK Kalisz. W latach 80-tych był trenerem kadry narodowej.
 Cześć Jego Pamięci !!!

 

24.03.2015r.

 Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego zaprasza wszystkich chętnych na kandydatów na sędziów kolarskich.

 Mile widziani są wszyscy sympatycy kolarstwa, osoby lubiące sport i chcące czynnie uczestniczyć w wydarzeniach sportowych Naszego Regionu.

 Kandydatów prosimy o kontakt: dobrob@o2.pl, tel. 692 767 000.

 

17.03.2015r.

 W plikach do pobrania jest Oświadczenie o kosztach dojazdu na zawody, wg wzoru WZKol-u.

 

12.03.2015r.

 Wielkopolski Związek Kolarski podjął decyzję o pokryciu ryczałtu sędziowskiego na wszystkie serie zawodów "Szukamy Następców Olimpijczyków" dla 4-ro osobowej Komisji Sędziowskiej.

 

6.03.2015r.

 Organizatorzy imprez kolarskich sugerują typy odnośnie sędziów na swoich zawodach. Zdarzają się zmiany nawet wśród potwierdzonych obsad, dlatego proszę o bieżące śledzenie strony z obsadami.
 Przypominam, że na Naszej stronie są zawsze aktualne obsady i zatwierdzane przez WZKol. regulaminy zawodów.

 

27.01.2015r.

 Proszę sędziów, którzy otrzymali już licencję na rok 2015 o przesyłanie numeru licencji na adres: dobrob@o2.pl

 

26.01.2015r.

Gratulacje dla Kolegi Bogdana za pozytywne zdanie egzaminów na Komisarza PZKol.

 

18.01.2014r.

 LICENCJE NA ROK 2015.

 Sędziowie z klasą Narodową i wyższymi składają wnioski zgodnie z postawieniami PZKol-u.

 Sędziowie z klasą: Okręgową i Sędziego pobierają wnioski: link do pobrania pliku i przesyłają na adres WZKol.

 Wniosek jest w formie formularza i sędziowie z klasą "O" i "S" muszą go wypełnić i przesłać, lub wydrukować, wypełnić i przesłać.

 Do wniosku należy dołączyć zdjęcie i dowód wpłaty na konto  WZKol-u.

 Opłata za licencje w 2015 r. wynosi: 60 zł.

 Wnioski na licencje, dowód wpłaty i zdjęcie należy przesłać listem do WZKol-u, lub elektronicznie na adres e-mail: wzkol1@wp.pl.

 Konto: 65 1240 1314 1111 0000 1823 0949

 

6.01.2015r.

 Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Kolegium Sędziów.

 

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 16-12-20