Obsady sędziowskie

25-05-22

Strona główna
Obsady sędziowskie
Sędziowie WZKol.
Pliki do pobrania
Przepisy Sportowe
Regulaminy
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 

Kalendarz WZKol  PZKol.  WZKol.  Regionalne Związki Kolarskie na KSPZKol.  

29.12.2016r.

 

 LICENCJE NA ROK 2017.

 Sędziowie z klasą Narodową i wyższymi składają wnioski zgodnie z postawieniami PZKol-u.

 Sędziowie z klasą: Okręgową i Sędziego pobierają wnioski: link do pobrania pliku i przesyłają na adres WZKol.

 Wniosek jest w formie formularza i sędziowie z klasą "O" i "S" muszą go wypełnić i przesłać, lub wydrukować, wypełnić i przesłać.

 Do wniosku należy dołączyć zdjęcie i dowód wpłaty na konto  WZKol-u.

 Opłata za licencje w 2017 r. wynosi: 60 zł.

 Wnioski na licencje, dowód wpłaty i zdjęcie należy przesłać listem do WZKol-u, lub elektronicznie na adres e-mail: wzkol1@wp.pl.

 Konto: 65 1240 1314 1111 0000 1823 0949

 

 

23.12.2016r.

15.11.2016r.

 W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi KS WZKol wprowadza program szkolenia sędziów, który realizowany będzie w Kaliszu na obiekcie WZKol
w grudniu 2016 i styczniu 2017. Chętni winni zgłaszać się, celem omówienia szczegółów do Przewodniczącego KS WZKol Dariusza Andrzejczakl.
Kolegium Sędziów stoi na stanowisku, że młodzi sędziowie winni potraktować szkolenie jako obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji i udział w szkoleniach oraz zakres przyswojonej wiedzy będą brane pod uwagę przy planowaniu obsad sędziowskich na rok 2017.

  Ogłoszenie Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZKol.

 Informuję, że w programie obsad 2017 będą brani pod uwagę wyłącznie sędziowie, którzy nadeślą na mój adres darekand@interia.pl aktualny numer swojej licencji. Przypominam, że pierwsze zawody rozpoczynają się w lutym 2017r.
 

 

29.10.2016r.

 W miejscowości Klęka odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego, na którym odbyły się wybory Przewodniczącego, Zarządu i Delegatów na Walne Zgromadzenie PZkol. Prezesem WZKol. został wybrany większością głosów Pan Lucjusz Wasielewski.

 Za wieloletnią działalność i zaangażowani, kolega Sławomir Malak otrzymał tytuł HONOROWEGO PRZEWODNICZĄCEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO, który wręczył obecny Przewodniczący kol. Dariusz Andrzejczak.

 

 

14.10.2016r.

 Szkolenie sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2016 r. w hotelu "Park - Altana" w miejscowości Klęka 44 k/Żerkowa.

 Program szkolenia:

 04.11.2016 r.
 
- 18:00 - Przyjazd i zakwaterowanie
 - 20:00 - Kolacja
 - 21:00 - Spotkanie integracyjne z udziałem Prezesa WZKol.

 

 05.11.2016 r.
 
- 8:30 - Śniadanie
 - 10:00 - Spotkanie robocze - analiza poziomu sędziowania w 2016 r. oraz nakreślenie priorytetów w tym zakresie na nadchodzący sezon
 - 13:30 - Obiad
 - 15:00 - Omówienie przepisów szosowych
 - 17:00 - Omówienie przepisów torowych
 - 19:30 - Kolacja

 06.11.2016 r.
 
- 7:30 Śniadanie
 - 9:00 - Dyskusja na temat Regulaminu Kolegium Sędziów WZKol. oraz wolne wnioski
 - 12:00 - Obiad

 Koszt pobytu i wyżywienia wynosi 90 zł. od osoby, w dniu przyjazdu będzie dopata z tytułu wieczornego spotkania integracyjnego.

 Chętni sędziowie do udziału w spotkaniu proszeni są o wpłacanie w/w kwoty na konto PKO BP nr 42 1020 2212 0000 5502 0330 3724 w terminie do 21 października 2016 r. z dopiskiem "spotkanie sędziów".

 

 

8.10.2016r.

 Dzisiaj odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Przewodniczącym KS WZkol. w Kaliszu został wybrany Dariusz Andrzejczak, v-ce przewodniczącym Robert Dobrochowski i sekretarzem Melchior Przybyłek.

 

14.09.2016r.

 W dniu 08.10.2016 o godz. 13.00 odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego na torze kolarskim w Kaliszu (WZKol).

 

8.07.2016r.

 Ze względów organizacyjnych nastąpiły zmiany w Kalendarzu WZkol, proszę o zapoznanie się z aktualnymi zmianami obsad sędziów na zawody.

 

3.06.2016r.

 Ukazały się zmiany w Przepisach Sportowych, dotyczące wyścigów na torze kolarskim. Aktualne przepisy są na stronie z Przepisami.

 

28.04.2016r.

 Nowe stawki sędziowskie.

 

Zawody

Sędzia główny

K-2, K-3, Moto

Pozostali

Kalendarz UCI

wg. przepisów UCI

R-0

R – 1

Kalendarz PZKol

R – 0

R – 1

R – 2

Kalendarz RZKol

R – 1

R – 2

R – 2

Jeśli organizator zawodów nie zapewni foto–finiszu i pomiaru czasu wówczas sędziemu mety i chronometrażyście przysługują stawki jak dla grupy K-2, K-3, Moto.

Średnia za I kwartał 2016 r. wynosiła 4201,91 zł. Stawki liczymy wg. wzoru: R1=4200/20=210; R0=R1*1,5; R2=R1*0,75.

 

Wyścigi jednodniowe:

 

Kwota Brutto

K. uzysk.
 20%

Kwota do
 opodatk.

Podatek 18%

Do wyplaty

R0

      315,00 zł

   63,00 zł

    252,00 zł

      45,00 zł

    270,00 zł

R1

      210,00 zł

  42,00 zł

    168,00 zł

      30,00 zł

    180,00 zł

R2

      157,00 zł

        -   zł

    157,00 zł

      28,00 zł

    129,00 zł

 Wyścigi dwudniowe:

  Kwota Brutto K. uzysk.
 20%
Kwota do
 opodatk.
Podatek 18% Do wyplaty
R0       630,00 zł  126,00 zł     504,00 zł       91,00 zł     539,00 zł
R1       420,00 zł    84,00 zł    336,00 zł       60,00 zł     360,00 zł
R2       314,00 zł    62,80 zł     251,20 zł       45,00 zł     269,00 zł

 Wyścigi trzydniowe:

  Kwota Brutto K. uzysk.
 20%
Kwota do
 opodatk.
Podatek 18% Do wyplaty
R0       935,00 zł  187,00 zł     748,00 zł     135,00 zł     800,00 zł
R1       630,00 zł  126,00 zł     504,00 zł       91,00 zł     539,00 zł
R2       471,00 zł    94,20 zł     376,80 zł       68,00 zł     403,00 zł

 

 

11.04.2016r.

 Można jeszcze zamówić ubrania sędziowskie, termin jest do 20 kwietnia 2016 r. Informacja na stronie www.pzkol.pl.

 

 

25.03.2016r.

 Zdrowych Pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

życzy Kolegium Sędziów WZKol.

 

24.03.2016r.

 Katalog XXXI Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2016

 

8.03.2016r.

 Daty na stronie z regulaminami są datami wyścigów. Kolejność regulaminów na stronie świadczy o kolejności zgłoszenia danego regulaminu do zatwierdzenia.

 

4.03.2016r.

 Na stronie Kolegium Sędziów PZKol pojawiła się informacja o ubraniach dla sędziów. Informacja dotyczy zaopatrzenia się w  koszule, krawaty i kurtki.
 Niezbędne informacje znajdują się na stronie kspzkol.pl. Znajduje się tam formularz, który trzeba wypełnić, jest on jednocześnie zamówieniem.
 Proszę o przekazanie informacji koleżankom i kolegom, nie mających dostępu do Internetu.

 Link do strony kolegium PZKol:  www.kspzkol.pl

 W przypadku niejasności proszę o kontakt.

22.02.2016r.

 

 Przypominam Koleżankom i Kolegom o wykupieniu licencji i podaniu jej numeru. Sędziowie, którzy nie wykupią licencji nie będą wyznaczani do sędziowania zawodów.

 Polski Związek Kolarski opublikował kolejne zmiany Przepisów Sportowych, aktualizacja dostępna również na naszej stronie.

 

10.02.2016r.

 

 W celu promowania kolarstwa w Wielkopolsce, na facebook-u została utworzona strona "Wielkopolski Związek Kolarski". Na stronie tej do publicznej wiadomości przekazywane są m. in. informacje dotyczące planowanych imprez kolarskich, fotoreportaże i wyniki z zawodów. W związku z powyższym zwracam się do koleżanek i kolegów o przesyłanie na mój adres: Melchior
lub adres kol. Krzysztofa Przybyła tj: Krzysztof - fotografii z sędziowanych przez Was zawodów, a w ramach możliwości również wyniki, lub odnośnik internetowy do wyników.
Jednocześnie zachęcam do polubienia tej strony na facebook-u. Link do strony.

 Melchior Przybyłek

3.02.2016r.

 Następne części Przepisów Sportowych zostały zmienione. Aktualizacje dostępne są na Naszej stronie w zakładce Przepisy Sportowe.

 Na stronie Kolegium Sędziów PZKol. pojawiła się informacja o możliwości wydruku przepisów:

 "Istnieje możliwość zakupienia wydrukowanych w drukarni przepisów, wg poniższej informacji:

!! TERMIN ZAMAWIANIA: 14.02.2016 !!

Wydruk przepisów - specyfikacja: - Zeszyty formatu A5 - Drukowany dwustronnie - Kolorowa i grubsza okładka - Czarno-biała zawartość - Przepisy obowiązujące w 2016 roku

- Zeszyty będą do odbioru na zebraniu Komisarzy w Pruszkowie lub u przewodniczących Regionalnych Kolegium Sędziów po w/w zebraniu.

!! CENA 10,00 PLN/JEDEN ZESZYT !!

PŁATNOŚĆ: !! na zebraniu Komisarzy w Pruszkowie !! (zeszyty będę przekazywane po właściwym rozliczeniu !!) "

 Osoby zainteresowane, chcące mieć Przepisy Sportowe w formie pisemnej proszę o wypełnienie formularza na stronie kswzkol.pl lub o przesłanie informacji do mnie (telefonicznie).

 Proszę Koleżanki i Kolegów o bieżące informowanie sędziów nie mających dostępu do Internetu o informacja na stronie WWW.

 

28.01.2016r.

 Kolejna zmiana Przepisów Sportowych - część XII, Dyscyplina i procedury postępowania.

 

26.01.2016r.

 Polski Związek Kolarski uaktualnił pierwszą część Przepisów Sportowych. Nowa wersja dostępna na zakładce Przepisy Sportowe.

 

21.01.2016r.

 Wielkopolski Związek Kolarski pracuje obecnie nad Kalendarzem Imprez Kolarskich. Na stronie z obsadami będą ukazywać się propozycje obsad kolarskich. Proszę o zapoznanie się i ewentualne sugestie.

Przypominam o wykupieniu licencji sędziowskich i nadsyłaniu numerów licencji.

 

4.01.2016r.

 Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego.

 

 LICENCJE NA ROK 2016.

 Sędziowie z klasą Narodową i wyższymi składają wnioski zgodnie z postawieniami PZKol-u.

 Sędziowie z klasą: Okręgową i Sędziego pobierają wnioski: link do pobrania pliku i przesyłają na adres WZKol.

 Wniosek jest w formie formularza i sędziowie z klasą "O" i "S" muszą go wypełnić i przesłać, lub wydrukować, wypełnić i przesłać.

 Do wniosku należy dołączyć zdjęcie i dowód wpłaty na konto  WZKol-u.

 Opłata za licencje w 2016 r. wynosi: 60 zł.

 Wnioski na licencje, dowód wpłaty i zdjęcie należy przesłać listem do WZKol-u, lub elektronicznie na adres e-mail: wzkol1@wp.pl.

 Konto: 65 1240 1314 1111 0000 1823 0949

 

 

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 16-12-20