Kolegium Sędziów WZKol

25-05-22

Strona główna
Obsady sędziowskie
Sędziowie WZKol.
Pliki do pobrania
Przepisy Sportowe
Regulaminy
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 

 

Kalendarz WZKol  PZKol.  WZKol.  Regionalne Związki Kolarskie na KSPZKol.  

22.12.2017r.

 

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku

życzy KS WZKol.

 

17.10.2017r.

 Zaktualizowano Przepisy Sportowe - część I Ogólne zasady organizacji sportu kolarsiego o raz - część III Wyścigi torowe. Zmiany obowiązują od 01.10.2017 r.

 

16.10.2017r.

 W dniach 12-15.10.2017r. w Mielnie odbyło się zebranie Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Na spotkaniu podsumowano tegoroczny sezon sportowy. Kolega Martynian Przybyłek zdał pozytywnie egzamin na sędziego kolarskiego. Podczas szkolenia omówione zostały zmiany w Przepisach Sportowych PZKol. Prezes WZKol. podsumował sezon, przedstawił plany związku na przyszły rok.

 

03.10.2017r.

 Koszt zebrania sędziów w Mielnie wynosi ostatecznie 308 zł. Proszę o uzupełnienie opłaty przelewem na niżej wymienione konto lub wpłata zaraz po przyjeździe 12 X u Darka.

 

25.09.2017r.

 Zaktualizowano Przepisy Sportowe - część V Wyścigi przełajowe. Zmiany obowiązują od 24 września 2017 r.

 

20.09.2017r.

 P R O G R A M

SZKOLENIA / SPOTKANIA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „KROKUS” Mielno ul. 6 Marca 13


 12.X
   – godz. 17:00 – przyjazd, zakwaterowanie
   – godz. 17:30-18:00 – kolacja
   – godz. 20:00 – spotkanie KSWZKol

 13.X
   – godz. 8:30 – śniadanie
   – godz. 10:00 – spotkanie robocze, analiza poziomu sędziowania w 2017r., określenie priorytetów na nadchodzący sezon
   – godz. 13:30 – obiad
   – godz. 15:00 – egzamin na klasę „S” (komisja: D. Andrzejczak, R. Dobrochowski)
   – godz. 16:00 – c.d. Spotkania roboczego, dyskusja, wolne wnioski
   – godz. 18:00 – spotkanie integracyjne

 14.X
   – godz. 8:30 – śniadanie
   – czas wolny
   – godz. 13:30 – obiad
   – godz. 15:00 – szkolenie TOR – prowadzący M. Przybyłek
   – godz. 16:00 – szkolenie SZOSA– prowadzący R. Dobrochowski
   – godz. 17:30 – kolacja
   – czas wolny

 15.X
   – godz. 8:30 – śniadanie
   – czas wolny
   – godz. 13:30 – obiad

 

6.08.2017r.

 Zaktualizowano Przepisy Sportowe - część III Wyścigi torowe. Zmiany obowiązują od 1 września.

 

6.08.2017r.

 Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego udostępniło SAVOIR-VIVRE SĘDZIOWSKI, czyli... podstawowe zasady zachowania sędziów PZKol.
Zapraszam do zapoznania się.

 Link do pobrania

 

19.07.2017r.

 Zaktualizowano Przepisy Sportowe - część III Wyścigi torowe.

 

8.06.2017r.

 KS WZKol. ustaliło, że Zebranie sędziów WZKol odbędzie się w dniach 12.10.2017 – 15.10.2017 w Mielnie. Koszt pobytu to 310 zł. od osoby. Przyjazd w dniu 12.10 w godzinach popołudniowych, zaczynamy od kolacji, wyjazd w dniu 15.10 po obiedzie. Dojazd we własnym zakresie.

 W celu dokonania rezerwacji w ośrodku wczasowym należy uiścić przedpłatę. Prosimy wszystkich zainteresowanych wyjazdem o wpłatę 50 zł od każdej osoby do 26.06.2017 r. (po tym terminie lista zostanie zamknięta).

 Konto do wpłaty: 42 1020 2212 0000 5502 0330 3724

 Tytuł wpłaty: "zebranie-nazwisko" lub "zebranie-nazwisko + 1".

 

6.06.2017r.

 Wpłaty na Zebranie Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Mielnie zbiera Przewodniczący KS Dariusz Andrzejczak konto: 42 1020 2212 0000 5502 0330 3724. Tytuł wpłaty: "zebranie-nazwisko".

 

29.05.2017r.

 Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego organizuje Zebranie sędziów w Mielnie. Na zebraniu omówione zostaną zmiany w przepisach sportowych w 2017 roku, nastąpi podsumowanie sezonu 2017, oraz odbędą się egzaminy na klasy sędziowskie. Koszt zebrania dla sędziów i kandydatów zostanie dofinansowany. Jest propozycja, aby zmniejszyć jednorazowe obciążenie finansowe kosztów pobytu w Mielnie – proponujemy co miesiąc wpłacać po 50 zł (czerwiec – październik). Koszt pobytu zależy od ilości chętnych, oraz od wysokości dofinansowania. Koszty dojazdu pokrywami sami, oczywiście łączymy się miastami do samochodów. Osoby towarzyszące płacą 100%.
Propozycja terminu zebrania:
  • 12.10.2017 – 15.10.2017
  • 26.10.2017 – 29.10.2017
Zgłoszenia chętnych przyjmowane są do 11.06.2017 r. oraz wszelkie informacje udziela Przewodniczący KS Dariusz Andrzejczak pod telefonem 609 164 107.
 

 

 

20.05.2017r.

 Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu z głębokim żalem żegna zmarłego w dniu 19.05.2017 r. sędziego kolarskiego Zenona Skrzypczaka z Poznania.
 
Sędziował wiele wyścigów kolarskich, był dobrym sędzią kolarskim i kolegą. Czynnym sędzią był od 1977 do 1999 r. W 2000 roku otrzymał tytuł Sędziego Honorowego.
 Cześć Jego Pamięci !!! 


21.04.2017r.

 Nowe stawki sędziowskie - obowiązują od 1.05.2017 do 30.04.2018 r.

 

Zawody

Sędzia główny

K-2, K-3, Moto

Pozostali

Kalendarz UCI

wg. przepisów UCI

R-0

R – 1

Kalendarz PZKol

R – 0

R – 1

R – 2

Kalendarz RZKol

R – 1

R – 2

R – 2

Jeśli organizator zawodów nie zapewni foto–finiszu i pomiaru czasu wówczas sędziemu mety i chronometrażyście przysługują stawki jak dla grupy K-2, K-3, Moto.

Średnia za I kwartał 2017 r. wynosiła 4390 zł.

 

Wyścigi jednodniowe:

 

Kwota Brutto

K. uzysk.
 20%

Kwota do
 opodatk.

Podatek 18%

Do wyplaty

R0

      329,00 zł

   65,80 zł

    263,20 zł

      47,00 zł

    282,00 zł

R1

      219,00 zł

  43,80 zł

    175,20 zł

      32,00 zł

    187,00 zł

R2

      164,00 zł

        -   zł

    164,00 zł

      30,00 zł

    134,00 zł

 Wyścigi dwudniowe:

  Kwota Brutto K. uzysk.
 20%
Kwota do
 opodatk.
Podatek 18% Do wyplaty
R0       658,00 zł  131,60 zł     526,40 zł       95,00 zł     563,00 zł
R1       438,00 zł    87,60 zł    350,40 zł       63,00 zł     375,00 zł
R2       328,00 zł    65,60 zł     262,40 zł       47,00 zł     281,00 zł

 Wyścigi trzydniowe:

  Kwota Brutto K. uzysk.
 20%
Kwota do
 opodatk.
Podatek 18% Do wyplaty
R0       987,00 zł  197,40 zł     789,60 zł     142,00 zł     845,00 zł
R1       657,00 zł  131,40 zł     525,60 zł       95,00 zł     562,00 zł
R2       492,00 zł    98,40 zł     393,60 zł       71,00 zł     421,00 zł

 

14.04.2017r.

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja

                                                       Wszystkim sympatykom kolarstwa
                                                      życzy Kolegium Sędziów WZKol.

 

4.04.2017r.

 Ważne zmiany w przepisach sportowych PZKol - informacja ze strony KS PZKol.

Po ostatnich konsultacjach Zarząd PZKol wprowadził do części ogólnej naszych przepisów 3 ważne zmiany w przepisach dotyczące startu zawodników ze szkółek, licencji sędziów oraz lekarza wyścigu - bardzo proszę o zapoznanie się z nimi - przepisy dotyczące szkółek obowiązują dopiero od 01.05.2017

1.1.010 - (PL) Od zawodników szkółek kolarskich wymagana jest legitymacja, która wydawana jest przez właściwy Regionalny Związek Kolarski.

1.1.011 - (PL) Legitymacje ucznia szkółki kolarskiej są wydawane przez Regionalne Związki Kolarskie na podstawie list przedstawionych przez kluby, przy których działają szkółki. Legitymacja jest wydawana bezpłatnie, bez fotografii, i jest ważna tylko z legitymacją szkolną za zdjęciem.

1.1.051 (PL)51.3 - Funkcji sędziego w wyścigu nie może pełnić osoba, która w tym samym wyścigu pełni jednocześnie inną funkcję: organizatora, zawodnika, trenera, kierownika ekipy itp.

1.2.067 - (PL) W wyścigach krajowych lekarz może być zastąpiony ratownikiem medycznym.

 

Przepisy są zawsze aktualne również na naszej stronie.

 

29.03.2017r.

 Ukazała się aktualizacja Przepisów Sportowych - Przepisy ogólne, szosa, MTB i Przepisy dyscyplinarne. Zapraszam do zapoznania się.

 

13.03.2017r.

 W dniu wczorajszym kolega Alojzy Kamel na Zebraniu Komisarzy Polskiego Związku Kolarskiego otrzymał tytuł Sędziego Honorowego. Gratulacje od wszystkich Koleżanek i Kolegów.

 W dniu 12.03.2017 r. w Pruszkowie odbyło się również Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze KS PZKol. Marek Kosicki otrzymał podziękowania od władz Polskiego Związku Kolarskiego za swoją pracę i wkład na rzecz kolarstwa polskiego i  otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZKol.

 Nowym Przewodniczącym Kolegium Sędziów PZKol. został Tomasz Cichy, natomiast członkami KS zostali: Robert Dobrochowski, Krzysztof Dymek, Agnieszka Kunc-Mosoń, Danuta Maciałek, Piotr Rusiecki, Marek Sołtysiak, Zbigniew Szkibiel.
 

04.02.2017r.

 W zakładce Regulaminy zamieszczone są regulaminy kilku tegorocznych wyścigów, uaktualnione zostały przepisy sportowe, zachęcam do zapoznania się.

 Kolegium sędziów przypomina, że warunkiem uzyskania obsady jest posiadanie LICENCJI 2017.

 

01.02.2017r.

Szkolenia dla kandydatów i sędziów kolarskich.

Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego zaprasza na drugie już szkolenie sędziów kolarskich.
Miejsce: Siedziba Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2 (tor kolarski).
Szkoleniowe odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 10.00.
Serdecznie ZAPRASZAMY.

 

13.01.2017r.

 Na podstronie OBSAD zamieszczone zostały obsady sędziów w pierwszym kwartale bieżącego roku.
 UWAGA - Zgodnie z ustaleniami, w przypadku nie wykupienia przez sędziego LICENCJI - obsady będą weryfikowane!

13.01.2017r.

 

 Szkolenia dla kandydatów i sędziów kolarskich.

Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego rozpoczyna cykl szkoleń dla początkujących sędziów. Szkolenia powiązane są z naborem i szkoleniem dla kandydatów na sędziów kolarskich. Szkolenie jest bezpłatne.
Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2 (tor kolarski).
Pierwsze spotkanie organizacyjno - szkoleniowe odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 r. o godz. 10.00.
Serdecznie ZAPRASZAMY.

 

9.01.2017r.

 

 LICENCJE NA ROK 2017.

 Sędziowie z klasą Narodową i wyższymi składają wnioski zgodnie z postawieniami PZKol-u.

 Sędziowie z klasą: Okręgową i Sędziego pobierają wnioski: link do pobrania pliku i przesyłają na adres WZKol.

 Wniosek jest w formie formularza i sędziowie z klasą "O" i "S" muszą go wypełnić i przesłać, lub wydrukować, wypełnić i przesłać.

 Do wniosku należy dołączyć zdjęcie i dowód wpłaty na konto  WZKol-u.

 Opłata za licencje w 2017 r. wynosi: 60 zł.

 Wnioski na licencje, dowód wpłaty i zdjęcie należy przesłać listem do WZKol-u, lub elektronicznie na adres e-mail: wzkol1@wp.pl.

 Konto: 65 1240 1314 1111 0000 1823 0949

 

 

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 16-12-20