11-07-22

Strona główna
Obsady sędziowskie
Sędziowie WZKol.
Pliki do pobrania
Przepisy Sportowe
Regulaminy

 

 

Kalendarz WZKol  PZKol.  WZKol.  Regionalne Związki Kolarskie na KSPZKol.  

26.04.2022 r.

 

  Aktualizacja 11.07.2022 r. - zmiany w podatku.

 Nowe stawki sędziowskie - obowiązują od 1.07.2022 do 30.04.2023 r.

 

Zawody

Sędzia główny

K-2, K-3, Meta, Chrono, Moto

Pozostali

Kalendarz UCI

wg. przepisów UCI

R-0

R – 1

Kalendarz PZKol

R – 0

R – 1

R – 2

Kalendarz RZKol

R – 1

R – 2

R – 2

 

Średnia krajowa wynosiła 6338,46 zł.

 

 Wyścigi jednodniowe:

Kwota Brutto K. uzysk. 20% Kwota do opodatk. Podatek 12% Do wypłaty
R0 475,00 zł 95,00 zł 380,00 zł 46,00 zł 429,00 zł
R1 316,00 zł 63,20 zł 252,80 zł 30,00 zł 286,00 zł
R2 237,00 zł 47,40 zł 189,60 zł 23,00 zł 214,00 zł

 

 

 Wyścigi dwudniowe:

Kwota Brutto K. uzysk. 20% Kwota do opodatk. Podatek 12% Do wypłaty
R0 950,00 zł 190,00 zł 760,00 zł 91,00 zł 859,00 zł
R1 632,00 zł 126,40 zł 505,60 zł 61,00 zł 571,00 zł
R2 474,00 zł 94,80 zł 379,20 zł 46,00 zł 428,00 zł

 

 

 Wyścigi trzydniowe:

Kwota Brutto K. uzysk. 20% Kwota do opodatk. Podatek 12% Do wypłaty
R0 1425,00 zł 285,00 zł 1140,00 zł 137,00 zł 1288,00 zł
R1 948,00 zł 189,60 zł 758,40 zł 91,00 zł 857,00 zł
R2 711,00 zł 142,20 zł 568,80 zł 68,00 zł 643,00 zł

 

 Stawki WZKol. na zawodach kolarskich z cyklu "Szukamy Następców Olimpijczyków".

Kwota Brutto K. uzysk. 20% Kwota do opodatk. Podatek 12% Do wypłaty
Sędzia gł. 237,00 zł 47,40 zł 189,60 zł 23,00 zł 214,00 zł
Sędzia 190,00 zł -- zł 190,00 zł 23,00 zł 167,00 zł

 

 Pozostałe koszty sędziów (przejazdy, wyżywienie, noclegi) wg przepisów delegacji służbowych.

 Zasady delegacji

 

16.04.2022 r.

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta Wielkiejnocy.

Dużo zdrowia, radości, pogody ducha,

smacznej święconki i mokrego poniedziałku!

                     Życzy KS.WZKol.

 

2.04.2022 r.

 Aktualizacja przepisów Sportowych PZKol:

 Część I    - Ogólne zasady organizacji sportu kolarskiego

 Część II   - Wyścigi szosowe

 Część XII - Dyscyplina i procedury postępowania

 

5.02.2022 r.

 Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego ustalił przełożenie 50x14 dla kategorii juniorka i junior młodsi.

 Link do zarządzenia.

 

 

10.01.2022 r.

 Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego na zebraniu w dniu 10.12.2021 r. przegłosował między innymi dwie ważne uchwały:

 17. Uchwała Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego nr 05/12/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za wydanie   licencji

 18. Uchwała Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego nr 06/12/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku w przedmiocie braku ustalenia przez Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego opłat startowych dla wszystkich konkurencji

 

8.01.2022 r.

 Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego na zebraniu w dniu 20.11.2021 r. przegłosował dwie uchwały dotyczące sędziów kolarskich:

13.Uchwała Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego nr 21/11/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku
w przedmiocie zwołania Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego

14.Uchwała Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego nr 12/12/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu Kolegium Sędziów

 Zgodnie z Regulaminem Kolegium Sędziów "W Zebraniu Sędziów mogą wziąć udział wszyscy sędziowie kolarscy
z aktualną licencją sędziowską PZKol, którzy nabyli uprawnienia sędziowskie co najmniej 2 lata przed dniem Zebrania Sędziów,
jak też sędziowie honorowi PZKol" (par 5 ust. 3). Samo Zebranie odbywać się będzie w formie hybrydowej.

 Warunkiem możliwości głosowania jest posiadanie aktualnej licencji.

 

 LICENCJE NA ROK 2022.

  Sędziowie z klasą Narodową i wyższymi składają wnioski zgodnie z postawieniami PZKol-u.

  Sędziowie z klasą: Okręgową i Sędziego pobierają wnioski: link do pobrania pliku i przesyłają na adres WZKol.

  Wniosek jest w formie formularza i sędziowie z klasą "O" , "S" i "K" muszą go wypełnić i przesłać, lub wydrukować, wypełnić i przesłać.

  Do wniosku należy dołączyć zdjęcie i dowód wpłaty na konto  WZKol-u.

  Opłata za licencje w 2022 r. wynosi: 150 zł. dla sędziów: MUCI, NUCI, N

 Opłata za licencje w 2022 r. wynosi: 100 zł. dla sędziów klasy Okręgowej, Sędziego.

  Wnioski na licencje, dowód wpłaty i zdjęcie należy przesłać listem do WZKol-u, lub elektronicznie na adres e-mail: wzkol1@wp.pl.

  Konto: BGŻ S.A. O Kalisz nr 24 2030 0045 1110 0000 0151 2970

 

 Tabela opłat na 2022 r. Uchwała PZKol.

 

 

Strona główna | Obsady sędziowskie | Sędziowie WZKol. | Pliki do pobrania | Przepisy Sportowe | Regulaminy

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 11-07-22