Pliki do pobrania

25-05-22

Strona główna
Obsady sędziowskie
Sędziowie WZKol.
Pliki do pobrania
Przepisy Sportowe
Regulaminy
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

  •  DELEGACJA
  W związku z tym, że organizatorzy wraz z księgowymi liczą ekwiwalenty sędziowskie osobno za każdy dzień na kilkudniowych zawodach kolarskich, proponuję aby nie wypełniać i NIE PODPISYWAĆ pojedynczych list wypłat ( 1 lista na jeden dzień zawodów), wtedy kwoty poniżej 200 zł nie mają kosztów uzyskania przychodu i nasze ekwiwalenty są MNIEJSZE !!!
  Proponuję aby wypełniać delegację sędziowską, jedną na całe zawody i przekładać ją organizatorowi.
  Druk delegacji sędziowskiej został zrobiony w 2007 roku i jest cały czas aktualny.
  Link do delegacji powyżej.
 • Sprawozdanie sędziego głównego z  wyścigu
  • Każdy sędzia główny zobowiązany jest do przesłania sprawozdania z zawodów.
  • W punkcie 3 sędzia wymienia wszystkie pozytywne i NEGATYWNE swoje opinie na temat zawodów: zabezpieczenie i oznakowanie trasy, służba medyczna, służba porządkowa, współpraca z organizatorem, praca sędziów, praca biura wyścigu, sposób wypłaty ekwiwalentu, zwrot kosztów, itp.
  • W punkcie 4 Organizator wyraża swoją opinię na temat pracy sędziów i najlepiej żeby to zrobił własnoręcznie z podpisem.

 

 

Strona główna | Obsady sędziowskie | Sędziowie WZKol. | Pliki do pobrania | Przepisy Sportowe | Regulaminy | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 02-03-22