2018

25-05-22

Strona główna
Obsady sędziowskie
Sędziowie WZKol.
Pliki do pobrania
Przepisy Sportowe
Regulaminy
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 

Kalendarz WZKol  PZKol.  WZKol.  Regionalne Związki Kolarskie na KSPZKol.  

24.12.2018 r.

22.08.2018r.

 Regulamin PP w Koźminku.

22.08.2018r.

 P R O G R A M

ZEBRANIA SĘDZIÓW WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO

Ciżemka-Pod Belką
ul. Wierch Buńdowy 25
34-530 Bukowina Tatrzańska

 

 27 września
   – godz. 1700 – Przyjazd i zakwaterowanie
   – godz. 17
30 – Obiadokolacja
   – godz. 20
00 – Posiedzenie Kolegium Sędziów K.S. WZKol.

 28 września
   – godz.  9
00 –   Śniadanie
   – godz. 10
00 –  Analiza poziomu sędziowania w 2018 r. Omówienie zmian
                         w sposobie  sędziowania w nadchodzącym sezonie.
   – godz.  12
00 – Przerwa
   – godz. 12
30 –  Dyskusja, wolne wnioski
   
– godz. 1500   Egzaminy na klasy „S” i „O” (komisja: KS WZKol)
   
– godz. 1800 –   Obiadokolacja

 
29 września
   – godz.  900     Śniadanie
  
– godz. 1100    Omówienie zmian w przepisach sportowych d. wyścigów
                         torowych
(prowadzący M. Przybyłek)
  
– godz. 1300   Omówienie zmian w przepisach sportowych d. wyścigów
                         szosowych
(prowadzący R. Dobrochowski)
  
– godz. 1730    Obiadokolacja

  30 września
  
– godz.  930 –        Śniadanie
  
– godz.  1000 –     Wymeldowanie.

 

 

09.08.2018r.

 PZKol opublikował aktualizację Przepisów sportowych PZKol - Część III - Wyścigi torowe.

 

16.07.2018r.

 Przypominamy, że termin zapisu i wpłat na Zebranie sędziów w Bukowinie Tatrzańskiej upływa 31 lipca 2018 r. Po tym terminie nie ma możliwości rezerwacji pokoi.

 

28.05.2018r.

 Delegacja sędziowska - druk 2018.

 

25.04.2018r.

 Na Puchar Polski w Gostyniu komisja sędziowska przyjeżdża w sobotę rano.

 Proszę na bieżąco śledzić obsady na zawody.

 

20.04.2018r.

 Nowe stawki sędziowskie - obowiązują od 1.05.2018 do 30.04.2019 r.

 

Zawody

Sędzia główny

K-2, K-3, Moto

Pozostali

Kalendarz UCI

wg. przepisów UCI

R-0

R – 1

Kalendarz PZKol

R – 0

R – 1

R – 2

Kalendarz RZKol

R – 1

R – 2

R – 2

Jeśli organizator zawodów nie zapewni foto–finiszu i pomiaru czasu wówczas sędziemu mety i chronometrażyście przysługują stawki jak dla grupy K-2, K-3, Moto.

Średnia za I kwartał 2018 r. wynosiła 4700,11 zł.

 

 Wyścigi jednodniowe:

 

Kwota Brutto

K. uzysk.
 20%

Kwota do
 opodatk.

Podatek 18%

Do wyplaty

R0

      352,50 zł

   70,50 zł

    282,00 zł

      51,00 zł

    301,50 zł

R1

      235,00 zł

  47,00 zł

    188,00 zł

      34,00 zł

    201,00 zł

R2

      176,00 zł

        -   zł

    176,00 zł

      32,00 zł

    144,00 zł

 Wyścigi dwudniowe:

  Kwota Brutto K. uzysk.
 20%
Kwota do
 opodatk.
Podatek 18% Do wyplaty
R0       705,00 zł  141,00 zł     564,00 zł       102,00 zł     603,00 zł
R1       470,00 zł    94,00 zł    376,00 zł       68,00 zł     402,00 zł
R2       352,00 zł    70,40 zł     281,60 zł       51,00 zł     301,00 zł

 Wyścigi trzydniowe:

  Kwota Brutto K. uzysk.
 20%
Kwota do
 opodatk.
Podatek 18% Do wyplaty
R0       1057,50 zł  211,50 zł     846,00 zł     152,00 zł     905,50 zł
R1       705,00 zł  141,00 zł     564,00 zł       102,00 zł     603,00 zł
R2       528,00 zł    105,60 zł     422,40 zł       76,00 zł     452,00 zł

 Stawki WZKol. na zawodach kolarskich z cyklu "Szukamy Następców Olimpijczyków": opublikowane zostaną w przyszłym tygodniu.

 Kilometrówka płacona przez WZKol. za dojazd sędziów na zawody wynosi 0,60 zł za 1 km (1 samochód z jednej miejscowości).

 

3.04.2018r.

 "Do zawodów z kalendarza PZKol / RZKol dopuszczeni zostaną wyłącznie uczniowie szkółek kolarskich zarejestrowani przez ich Regionalne Związki Kolarskie w systemie licencji PZKol (SInKo) za okazaniem Komisji Sędziowskiej ważnych badań lekarskich."

 Powyżej tylko jedna ze zmian w Przepisach PZKol. Dzisiaj ukazały się zmiany części I - Ogólne zasady organizacji sportu kolarskiego oraz części II - Wyścigi szosowe.

 

29.03.2018r.

Pełnych radości,
pokoju Świąt Wielkiej Nocy
oraz
wiele pomyślności i sukcesów
Życzy KS WZKol.
 

12.03.2018r.

 Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego organizuje Zebranie sędziów w Bukowinie Tatrzańskiej. Na zebraniu podsumowany zostanie sezon 2018, oraz odbędą się egzaminy na klasy sędziowskie. Koszt zebrania dla sędziów i kandydatów zostanie dofinansowany. Jest propozycja, aby zmniejszyć jednorazowe obciążenie finansowe kosztów pobytu – proponujemy co miesiąc wpłacać po 50 zł (marzec - lipiec). Koszt pobytu wynosi 220 zł. Koszty dojazdu pokrywamy sami, oczywiście łączymy się miastami do samochodów.
Propozycja terminu zebrania:
  • 27.09.2018 – 30.09.2018
Zgłoszenia chętnych i wpłaty przyjmowane są do 31.07.2018 r. Wszelkie informacje udziela Przewodniczący KS Dariusz Andrzejczak.

 Link do strony: www.cizemka.bla-art.pl

 Wpłaty na Zebranie Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Kolarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej zbiera Przewodniczący KS Dariusz Andrzejczak.
 

 

09.03.2018r.

 

  Polski Związek Kolarski opublikował następne zmiany w Przepisach Sportowych. W zakładce Przepisy Sportowe jest już aktualizacja części III - Wyścigi MTB.

 

13.02.2018r.

 

  Polski Związek Kolarski opublikował następne zmiany w Przepisach Sportowych. W zakładce Przepisy Sportowe jest już aktualizacja części II - Wyścigi szosowe.

 

05.02.2018r.

 

  Na stronie z obsadami znajdują się propozycje składów sędziowskich na zawody. Ostateczny skład komisji sędziowskiej po zatwierdzeniu przez Organizatora będzie znany około 30 dni przed planowaną imprezą.
Przypominamy, że delegowany będzie tylko sędzia z aktualną licencją na 2018 rok.

 Staramy się na bieżąco uaktualniać terminy zawodów oraz składy komisji sędziowskiej.

 W przypadku braku możliwości sędziowania zawodów proszę o kontakt z Kolegium Sędziów.

 

30.01.2018r.

 

  Polski Związek Kolarski opublikował następne zmiany w Przepisach Sportowych. W zakładce Przepisy Sportowe jest już aktualizacja części I - Ogólne zasady organizacji sportu kolarskiego. Zachęcam do zapoznania się, ponieważ dużo zmian dotyczy sędziów kolarskich.

 

28.01.2018r.

 

 W zakładce OBSADY pojawiły się pierwsze propozycje obsad na zawody.

 Polski Związek Kolarski opublikował zmiany w 12 części Przepisów Sportowych "Dyscyplina i procedury postępowania" oraz część 6 bis BMX FRESTYLE. Zmiany przepisów w zakładce Przepisy sportowe.

 

10.01.2018r.

 

 LICENCJE NA ROK 2018.

 Sędziowie z klasą Narodową i wyższymi składają wnioski zgodnie z postawieniami PZKol-u.

 Sędziowie z klasą: Okręgową i Sędziego pobierają wnioski: link do pobrania pliku i przesyłają na adres WZKol.

 Wniosek jest w formie formularza i sędziowie z klasą "O" i "S" muszą go wypełnić i przesłać, lub wydrukować, wypełnić i przesłać.

 Do wniosku należy dołączyć zdjęcie i dowód wpłaty na konto  WZKol-u.

 Opłata za licencje w 2018 r. wynosi: 60 zł.

 Wnioski na licencje, dowód wpłaty i zdjęcie należy przesłać listem do WZKol-u, lub elektronicznie na adres e-mail: wzkol1@wp.pl.

 Konto: BGŻ S.A. O Kalisz nr 24 2030 0045 1110 0000 0151 2970

 

 

 

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 16-12-20